Picture5.jpg

Picture5.jpg

Day3  (1078) copy.jpg

Day3 (1078) copy.jpg

Picture3.jpg

Picture3.jpg

Picture4.jpg

Picture4.jpg

BREWING CONFERENCE 2019

9-11 June 2019, Bangkok

          การประชุม Brewing Conference Bangkok ได้รับการสนับสนุนจาก 21 บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเบียร์ โดยมี Platinum sponsorคือ Krones และ Gold sponsors จาก Ecolab, Pentair, Sidel และ Ziemann Holvrieka ทั้งนี้ บริษัทผู้ผลิตเบียร์ชั้นนำ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ Khmer Beverage และ ไทยเอเชียเปซิฟิค รวมถึง Craft brewers ได้นำผลิตภัณฑ์ มาสนับสนุน สำหรับการประชุมวิชาการ Bangkok Brewing Conference ครั้งต่อไปจะมีขึ้นประมาณเดือน มิถุนายน 2564

          โดยความร่วมมือของชมรม อุตสาหกรรมเบียร์แห่งประเทศไทย (TBIG) และ VLB Berlin ผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเบียร์กว่า300 ชีวิต จาก 23 ประเทศได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ Bangkok Brewing Conference ครั้งที่ 6 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย หัวข้อหลักของปีนี้คือ “D-ERA: Disrupt/Digital/Diversify/Development” ในส่วนของTechnical visit ในปีนี้ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมไปเยี่ยมชมบริษัท Khmer Beverages ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา Khmer Beverages เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม Chip Mong ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 ในฐานะโรงเบียร์ที่คนเขมรเป็นเจ้าของ 100% มีกำลังการผลิตเบียร์ 500 ล้านลิตรต่อปี และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อีก 200 ล้านลิตร ต่อปี โดยสินค้าหลักของบริษัท คือ Cambodia Beer ที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ของประเทศกัมพูชา

           ทั้งนี้ การประชุม Bangkok Brewing เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้และสร้างเครือข่าย จุดสนใจของการประชุม คือแนวโน้ม ผลิตภัณฑ์ใหม่ และความท้าทายสำหรับการผลิต การบรรจุ และบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการเติบโต อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาอย่างรวดเร็วของยุคดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของผู้บริโภค (ฉันต้องการในตอนนี้!) ทำให้เกิดนวัตกรรมในกระบวนการผลิต โดยผู้บรรยายได้นำเสนอหัวข้อที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการทำให้เป็นดิจิทัลที่มีผลกระทบกับกระบวนการผลิตการจ้างงาน และความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยี ธุรกิจการผลิตเบียร์และเครื่องดื่ม

           ในส่วนของการทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมประชุม ผู้จัดงานได้จัดงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีน ล้ง 1919 ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในกรุงเทพฯ และการจัดกิจกรรม “Closing Party” ที่ BITEC

          About 300 brewing experts from 23 countries attended the 6th Bangkok Brewing Conference under the theme of “D-ERA: Disrupt / Digital / Diversify / Development” in Bangkok, Thailand which was jointly organized by the Thailand Beer Industry Guild (TBIG) and VLB Berlin. A special highlight this year was the technical visit to the newly enlarged brewery of Khmer Beverages in Phnom Penh, Cambodia, on the first conference day. Khmer Beverages, a subsidiary of the Cambodian Chip Mong Group, was founded in 2009 as the first 100 % Cambodian owned brewery. Meanwhile, it expanded its capacities to an annual production volume of 5 mio hl beer plus 2 mio hl soft drinks. Its “Cambodia Beer” is now very well-known as the No. 1 beer brand sold in the country.

         Once again, the 6th Bangkok Brewing Conference was used as a platform for exchanging experiences, learning and networking. Focus of the conference were trends, new products and the challenges for production, filling and packaging caused by steadily growing product portfolios, the rapid development of digitalization and changing consumer expectations (“I want it now!”). On the one hand, innovations are driven partly by rediscovering of traditional brewing techniques, on the other hand, however, artificial intelligence and digitalization are also swapping massively into the brewing and beverage business.

          The conference was completed by an impressive evening at the historic Lhong 1919 site, located at the banks of the Chao Praya River in Bangkok, and a Closing Party on the last day at BITEC.

          The Brewing Conference Bangkok 2019 was also supported 21 leading companies in beer industry including Krones as Platinum sponsor together with Ecolab, Pentair, Sidel and Ziemann Holvrieka as Gold Sponsors. Additional support came from Boon Rawd Brewery, Khmer Beverages and other craft brewers. The next Bangkok Brewing Conference is scheduled for June 2021.

 
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2020 by Thailand Beer Industry Guild. All Rights Reserved.